Chr. Spigerverk

Chr. Spigerverk

Christiania Spigerverk ble etablert i 1853 for produksjon av spiker basert på skrapjern. Fra en liten håndverksbedrift i Nydalen vokste det frem et elektrostålverk, valseverk og ferdigvareproduksjon av alt fra spiker og skruer til jernbaneskinner, armeringsstål og redskaper. Christiania Spigerverk ble et av de store industrilokomotivene i Oslo, og en symbolsterk representant for fremveksten av tungindustri innen jern og metall, og også for nedleggelse og industridød i hovedstaden på 1980-tallet, da det ble bestemt å legge ned Spigerverket og samle produksjonen under Norsk Jernverk i Mo i Rana.

Christiania Spigerverk har siden 1853 vokst seg til en moderne bedrift som i alle år har ledet vei innen spikring og festemateriell for det profesjonelle markedet i Norge. I dag er Christiania Spigerverk kjøpt opp av og lagt under det amerikanske selskapet SIMPSON STRONG-TIE.

Viser alle 8 resultater

Viser alle 8 resultater