Produktgarantier

Produktinformasjon

Alle varer vi selger er beregnet for det norske markedet. Vi kjøper hovedsakelig våre varer fra norske leverandører/importører som leverer med riktig bruksanvisning, riktig støpsel tilpasset norske stikk-kontakter og norsk garanti. Varer vi evt importerer selv er også beregnet for det norske markedet og tilfredsstiller alle krav og forskrifter.

Hva er en garanti?

En garanti er et løfte fra en produsent, importør eller selger, som skal gi deg rettigheter utover forbrukerkjøpsloven. Selgeren kan altså ikke innskrenke de rettighetene du har etter loven, men står fritt til å gi deg bedre rettigheter enn det loven gir deg.

Garantien kan være gitt av produsenten, importøren eller selgeren. Garantien gir deg som regel rett til kostnadsfri utbedring av feil og mangler innenfor garantitiden.

Har selgeren gitt deg garanti er dette rettslig bindende. Det vil si at du med forbrukerkjøpsloven i hånd kan kreve at selgeren oppfyller det han har lovet i garantien.

Hvilke garantier gir www.manstad.no (Manstad Norge AS)?

Vi har mange tusen produkter i vårt sortiment, fra mange ulike leverandører/importører. Vi, Manstad Norge AS følger garantien disse leverandørene har gitt på produktet.

Vi følger også deres retningslinjer for hvordan en utfører en reklamasjonssak.

Vi i Manstad Norge AS ønsker å gi deg som kunde den beste mulige opplevelsen, selv når det evt skulle oppstå feil eller mangler ved produktene vi har solgt. Vi pucher derfor våre leverandører til å ha så bra garantiordninger som mulig.

Spørsmål om garanti på et produkt eller melde inn en garantisak

Skulle det oppstå en feil eller mangel på et produkt kjøps hos www.manstad.no, eller du ønsker å vite hva gjeldende garanti på et produkt er, tar du kontakt med oss på mail eller telefon.

Evt reklamasjonsskjema som må fylles ut ved innsending av garanti får du tilsendt på mail.

Oppgi ordrenummer/fakturanummer (evt kunde nr) når du kontakter oss ang en garantisak.

Manstad Norge AS

E-post: post@manstad.no

Telefon: 995 02 222